سلام
دوستان من با امکانات زیر میخوام سیستم ویپ شرکت رو راه اندازی کنم:

1- گیت وی sangoma vega 100g ( خط E1 )

2- تلفن ip ( Akuvox)

3-Freepbx Sangoma

لطفا نحوه چیدمان و ارتباط این تجهیزات و نحوه راه اندازی ویپ را بفرمایید؟